تاریخ و جغرافیای ایران و جهان

معرفی تاریخ و جغرافیای ایران و جهان همراه با مستندات

تاریخ و جغرافیای ایران و جهان

معرفی تاریخ و جغرافیای ایران و جهان همراه با مستندات

نمونه سوالات درس تاریخ معاصر

پنجشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۳:۱۸ ب.ظ

دانش آموزان عزیز توجه فرمایند بیشتر سوالات امتحانی از پرسش های پایان هر درس طرح شده اما چند نمونه سوال نیز قرار داده شده است

در عبارت های زیر ، پاسخ صحیح را با گذاشتن [×] مشخص کنید .

·      شیخ فضل الله نوری به دفاع از« مشروطه مشروعه» بر خاست .     درست           نادرست

·      دکتر مصدق به بهانه نفوذ و تحرکات بیگانگان در مجلس ، به انحلال مجلس هفدهم دست زد .        درست             نادرست

·      قانون اصلاحات ارضی که در25بهمن1340 در هئیت دولت به تصویب رسیده بود، از منطقه خوزستان شروع شد .درست      نادرست

·      هدف از انعقاد پیمان امنیتی بغداد، کامل کردن حلقه محاصره شوروی به بهانه خطر کمونیسم بود.     درست             نادرست

·      راز دوام نخست وزیری هویدا به مدت 13 سال این بود ، که وی مطیع محض اوامر شاه بود.             درست             نادرست

·      مهم ترین شاخصه ی رسمی و قانونی مشارکت سیاسی مردم ، حضور آنان در انتخابات گوناگون بود. درست             نادرست

·      در تیرماه 1341 ، شاه به بهانه اختلاف بر سر بودجه نظامی ، علی امینی را بر کنار کرد.                   درست              نادرست

·      بعد از فرار شاه از ایران ، مهندس مهدی بازرگان به عنوان رئیس شورای سلطنت تعیین شد .            درست              نادرست

2

 

2

با گذاشتن علامت [×]  پاسخ های درست را مشخص کنید .

·  قتل صدر اعظم خوش نام و شایسته ای چون میرزا ابوالقاسم قائم مقام از کارهای ناپسند کدام شاه قاجار به شمار می رود؟

            محمد شاه                      آقا محمد خان                    مظفرالدین شاه                ناصرالدین شاه

· قرار داد 1919م در زمان کدام نخست وزیر ایران با دولت انگلستان منعقد گردید؟

           وثوق الدوله                رضا خان                    قوام السلطنه                دکتر مصدق

· کدام کشور پیشنهاد برگزاری جشن های دوهزاروپانصد ساله را به شاه ایران داد؟

           امریکا                   اسرائیل                     انگلیس                شوروی

· رهبر گروه فدائیان اسلام چه کسی بود؟

          آیت الله کاشانی                  حسین علاء              نواب صفوی                    محمد بخارایی

· حزب « جمهوری اسلامی » به پیشنهاد چه کسی تاسیس شد؟

          شهید مطهری                  شهید رجایی                 شهید بهشتی                  آیت الله خامنه ای

· چه کسی به علت اشتهار به حیف و میل کمک های امریکایی ها و بی اعتنایی به شاه از نخست وزیری کنار گذاشته شد؟

             سپهبد زاهدی                    حسین علاء                     منوچهر اقبال                 علی امینی

· کدام یک از گزینه ها به عنوان « مهم ترین اصل های قانون اساسی » به شمار می آید؟ 

               اصل جمهوری                اصل ولایت فقیه                       استقلال                اصل آزادی

·  کشورهای انگلیس و روسیه ، طبق کدام قرارداد ایران را به سه منطقه تقسیم کردند؟

      قرارداد 1919                 قرار داد 1907            قرارداد 1933              قرارداد 1941

 

2

3

در هنگام مهاجرت کبری ، چه خواسته هایی مطرح شد ؟ (2مورد)

 

1

ادامه سوالات در صفحه دوم

4

چه عواملی انگلستان را به سوی مداخله ی غیر مستقیم در ایران سوق داد؟

1

5

رضا شاه در دوران سلطنت خود برای محدود کردن نقش دین و شخصیت های دینی چه اقداماتی انجام داد؟ (4مورد)

1

6

ایران بر اساس پیمان سعد آباد ، چه مناطقی را از دست داد؟ (2 مورد )

1

7

در دوره نخست وزیری اسدا... عَلَم چه تغییری در شرایط انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی ایجاد شد ؟

5/

8

محمد رضا شاه با تغییر قانون اساسی در پنجم اسفند 1327 .ش ، چه اختیاراتی بدست آورد ؟

1

9

اهمیت ساواک از دیدگاه امریکا به دو جهت بود ، آن ها را بنویسید .

1

10

مخالفان حکومت پهلوی را چه گروه هایی تشکیل می دادند؟ نام ببرید .

5/1

11

دو مورد از دستآوردهای قیام 15 خرداد 1342 را نام ببرید.

1

12

مقاله معروف « ایران و استعمار سرخ و سیاه » در کدام روزنامه و درباره چه کسی منتشر شد؟

5/

13

ازهاری برای برقراری آرامش به چه اقداماتی دست زد ؟

1

14

امام خمینی (ره) چه وظایفی به دولت موقت محول کرد ؟ (3مورد)

5/1

15

چرا عملیات نجات گروگان های امریکایی ، با ناکامی مواجه شد ؟

1

16

چرا در ابتدای جنگ ، ارتش صدام به پیشرفت هایی سریع در خاک ایران موفق شدند؟

1

17

ایران در چه شرایطی قطعنامه 598 سازمان ملل را پذیرفت ؟

1

18

انقلاب اسلامی از جنبه سیاسی در داخل کشور چه دستآوردهایی داشته است ؟ (2مورد)


در عبارت های زیر ، پاسخ صحیح را با گذاشتن [×] مشخص کنید .

·      شیخ فضل الله نوری به دفاع از« مشروطه مشروعه» بر خاست .     درست           نادرست

·      دکتر مصدق به بهانه نفوذ و تحرکات بیگانگان در مجلس ، به انحلال مجلس هفدهم دست زد .        درست             نادرست

·      قانون اصلاحات ارضی که در25بهمن1340 در هئیت دولت به تصویب رسیده بود، از منطقه خوزستان شروع شد .درست      نادرست

·      هدف از انعقاد پیمان امنیتی بغداد، کامل کردن حلقه محاصره شوروی به بهانه خطر کمونیسم بود.     درست             نادرست

·      راز دوام نخست وزیری هویدا به مدت 13 سال این بود ، که وی مطیع محض اوامر شاه بود.             درست             نادرست

·      مهم ترین شاخصه ی رسمی و قانونی مشارکت سیاسی مردم ، حضور آنان در انتخابات گوناگون بود. درست             نادرست

·      در تیرماه 1341 ، شاه به بهانه اختلاف بر سر بودجه نظامی ، علی امینی را بر کنار کرد.                   درست              نادرست

·      بعد از فرار شاه از ایران ، مهندس مهدی بازرگان به عنوان رئیس شورای سلطنت تعیین شد .            درست              نادرست

2

 

2

با گذاشتن علامت [×]  پاسخ های درست را مشخص کنید .

·  قتل صدر اعظم خوش نام و شایسته ای چون میرزا ابوالقاسم قائم مقام از کارهای ناپسند کدام شاه قاجار به شمار می رود؟

            محمد شاه                      آقا محمد خان                    مظفرالدین شاه                ناصرالدین شاه

· قرار داد 1919م در زمان کدام نخست وزیر ایران با دولت انگلستان منعقد گردید؟

           وثوق الدوله                رضا خان                    قوام السلطنه                دکتر مصدق

· کدام کشور پیشنهاد برگزاری جشن های دوهزاروپانصد ساله را به شاه ایران داد؟

           امریکا                   اسرائیل                     انگلیس                شوروی

· رهبر گروه فدائیان اسلام چه کسی بود؟

          آیت الله کاشانی                  حسین علاء              نواب صفوی                    محمد بخارایی

· حزب « جمهوری اسلامی » به پیشنهاد چه کسی تاسیس شد؟

          شهید مطهری                  شهید رجایی                 شهید بهشتی                  آیت الله خامنه ای

· چه کسی به علت اشتهار به حیف و میل کمک های امریکایی ها و بی اعتنایی به شاه از نخست وزیری کنار گذاشته شد؟

             سپهبد زاهدی                    حسین علاء                     منوچهر اقبال                 علی امینی

· کدام یک از گزینه ها به عنوان « مهم ترین اصل های قانون اساسی » به شمار می آید؟ 

               اصل جمهوری                اصل ولایت فقیه                       استقلال                اصل آزادی

·  کشورهای انگلیس و روسیه ، طبق کدام قرارداد ایران را به سه منطقه تقسیم کردند؟

      قرارداد 1919                 قرار داد 1907            قرارداد 1933              قرارداد 1941

 

2

3

در هنگام مهاجرت کبری ، چه خواسته هایی مطرح شد ؟ (2مورد)

 

1

ادامه سوالات در صفحه دوم

4

چه عواملی انگلستان را به سوی مداخله ی غیر مستقیم در ایران سوق داد؟

1

5

رضا شاه در دوران سلطنت خود برای محدود کردن نقش دین و شخصیت های دینی چه اقداماتی انجام داد؟ (4مورد)

1

6

ایران بر اساس پیمان سعد آباد ، چه مناطقی را از دست داد؟ (2 مورد )

1

7

در دوره نخست وزیری اسدا... عَلَم چه تغییری در شرایط انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی ایجاد شد ؟

5/

8

محمد رضا شاه با تغییر قانون اساسی در پنجم اسفند 1327 .ش ، چه اختیاراتی بدست آورد ؟

1

9

اهمیت ساواک از دیدگاه امریکا به دو جهت بود ، آن ها را بنویسید .

1

10

مخالفان حکومت پهلوی را چه گروه هایی تشکیل می دادند؟ نام ببرید .

5/1

11

دو مورد از دستآوردهای قیام 15 خرداد 1342 را نام ببرید.

1

12

مقاله معروف « ایران و استعمار سرخ و سیاه » در کدام روزنامه و درباره چه کسی منتشر شد؟

5/

13

ازهاری برای برقراری آرامش به چه اقداماتی دست زد ؟

1

14

امام خمینی (ره) چه وظایفی به دولت موقت محول کرد ؟ (3مورد)

5/1

15

چرا عملیات نجات گروگان های امریکایی ، با ناکامی مواجه شد ؟

1

16

چرا در ابتدای جنگ ، ارتش صدام به پیشرفت هایی سریع در خاک ایران موفق شدند؟

1

17

ایران در چه شرایطی قطعنامه 598 سازمان ملل را پذیرفت ؟

1

18

انقلاب اسلامی از جنبه سیاسی در داخل کشور چه دستآوردهایی داشته است ؟ (2مورد)


در عبارت های زیر ، پاسخ صحیح را با گذاشتن [×] مشخص کنید .

·      شیخ فضل الله نوری به دفاع از« مشروطه مشروعه» بر خاست .     درست           نادرست

·      دکتر مصدق به بهانه نفوذ و تحرکات بیگانگان در مجلس ، به انحلال مجلس هفدهم دست زد .        درست             نادرست

·      قانون اصلاحات ارضی که در25بهمن1340 در هئیت دولت به تصویب رسیده بود، از منطقه خوزستان شروع شد .درست      نادرست

·      هدف از انعقاد پیمان امنیتی بغداد، کامل کردن حلقه محاصره شوروی به بهانه خطر کمونیسم بود.     درست             نادرست

·      راز دوام نخست وزیری هویدا به مدت 13 سال این بود ، که وی مطیع محض اوامر شاه بود.             درست             نادرست

·      مهم ترین شاخصه ی رسمی و قانونی مشارکت سیاسی مردم ، حضور آنان در انتخابات گوناگون بود. درست             نادرست

·      در تیرماه 1341 ، شاه به بهانه اختلاف بر سر بودجه نظامی ، علی امینی را بر کنار کرد.                   درست              نادرست

·      بعد از فرار شاه از ایران ، مهندس مهدی بازرگان به عنوان رئیس شورای سلطنت تعیین شد .            درست              نادرست

2

 

2

با گذاشتن علامت [×]  پاسخ های درست را مشخص کنید .

·  قتل صدر اعظم خوش نام و شایسته ای چون میرزا ابوالقاسم قائم مقام از کارهای ناپسند کدام شاه قاجار به شمار می رود؟

            محمد شاه                      آقا محمد خان                    مظفرالدین شاه                ناصرالدین شاه

· قرار داد 1919م در زمان کدام نخست وزیر ایران با دولت انگلستان منعقد گردید؟

           وثوق الدوله                رضا خان                    قوام السلطنه                دکتر مصدق

· کدام کشور پیشنهاد برگزاری جشن های دوهزاروپانصد ساله را به شاه ایران داد؟

           امریکا                   اسرائیل                     انگلیس                شوروی

· رهبر گروه فدائیان اسلام چه کسی بود؟

          آیت الله کاشانی                  حسین علاء              نواب صفوی                    محمد بخارایی

· حزب « جمهوری اسلامی » به پیشنهاد چه کسی تاسیس شد؟

          شهید مطهری                  شهید رجایی                 شهید بهشتی                  آیت الله خامنه ای

· چه کسی به علت اشتهار به حیف و میل کمک های امریکایی ها و بی اعتنایی به شاه از نخست وزیری کنار گذاشته شد؟

             سپهبد زاهدی                    حسین علاء                     منوچهر اقبال                 علی امینی

· کدام یک از گزینه ها به عنوان « مهم ترین اصل های قانون اساسی » به شمار می آید؟ 

               اصل جمهوری                اصل ولایت فقیه                       استقلال                اصل آزادی

·  کشورهای انگلیس و روسیه ، طبق کدام قرارداد ایران را به سه منطقه تقسیم کردند؟

      قرارداد 1919                 قرار داد 1907            قرارداد 1933              قرارداد 1941

 

2

3

در هنگام مهاجرت کبری ، چه خواسته هایی مطرح شد ؟ (2مورد)

 

1

ادامه سوالات در صفحه دوم

4

چه عواملی انگلستان را به سوی مداخله ی غیر مستقیم در ایران سوق داد؟

1

5

رضا شاه در دوران سلطنت خود برای محدود کردن نقش دین و شخصیت های دینی چه اقداماتی انجام داد؟ (4مورد)

1

6

ایران بر اساس پیمان سعد آباد ، چه مناطقی را از دست داد؟ (2 مورد )

1

7

در دوره نخست وزیری اسدا... عَلَم چه تغییری در شرایط انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی ایجاد شد ؟

5/

8

محمد رضا شاه با تغییر قانون اساسی در پنجم اسفند 1327 .ش ، چه اختیاراتی بدست آورد ؟

1

9

اهمیت ساواک از دیدگاه امریکا به دو جهت بود ، آن ها را بنویسید .

1

10

مخالفان حکومت پهلوی را چه گروه هایی تشکیل می دادند؟ نام ببرید .

5/1

11

دو مورد از دستآوردهای قیام 15 خرداد 1342 را نام ببرید.

1

12

مقاله معروف « ایران و استعمار سرخ و سیاه » در کدام روزنامه و درباره چه کسی منتشر شد؟

5/

13

ازهاری برای برقراری آرامش به چه اقداماتی دست زد ؟

1

14

امام خمینی (ره) چه وظایفی به دولت موقت محول کرد ؟ (3مورد)

5/1

15

چرا عملیات نجات گروگان های امریکایی ، با ناکامی مواجه شد ؟

1

16

چرا در ابتدای جنگ ، ارتش صدام به پیشرفت هایی سریع در خاک ایران موفق شدند؟

1

17

ایران در چه شرایطی قطعنامه 598 سازمان ملل را پذیرفت ؟

1

18

انقلاب اسلامی از جنبه سیاسی در داخل کشور چه دستآوردهایی داشته است ؟ (2مورد)


 

  • رضا آخرتی

نظرات  (۱)

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی