تاریخ و جغرافیای ایران و جهان

معرفی تاریخ و جغرافیای ایران و جهان همراه با مستندات

تاریخ و جغرافیای ایران و جهان

معرفی تاریخ و جغرافیای ایران و جهان همراه با مستندات

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

دانش آموزان عزیز توجه فرمایند بیشتر سوالات امتحانی از پرسش های پایان هر درس طرح شده اما چند نمونه سوال نیز قرار داده شده است

در عبارت های زیر ، پاسخ صحیح را با گذاشتن [×] مشخص کنید .

·      شیخ فضل الله نوری به دفاع از« مشروطه مشروعه» بر خاست .     درست           نادرست

·      دکتر مصدق به بهانه نفوذ و تحرکات بیگانگان در مجلس ، به انحلال مجلس هفدهم دست زد .        درست             نادرست

·      قانون اصلاحات ارضی که در25بهمن1340 در هئیت دولت به تصویب رسیده بود، از منطقه خوزستان شروع شد .درست      نادرست

  • رضا آخرتی

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

-         چین خوردگی های زاگرس منظم و محور آنها موازی است .

-         در روستاهای پراکنده خانه ها از هم دور است .

-         در نواحی خشک و بیابانی بارندگی ها آرام و طولانی است .

-         بیشترین خشکسالی ها در عرض های بالای جغرافیایی اتفاق می افتد.

  • رضا آخرتی